Người Buôn Gió : mưu cao đánh bại óc bò Trọng Lú

Tracy Klarich · 4 просмотров
Bản án nào là dã man đối với những người đấu tranh theo hướng bất đồng chính kiến theo cách ôn hòa ở Việt Nam . Bản án nào cugnx dã man cả , chỉ.

Trước nhiệm kỳ Xll thì những vụ bắt bớ , đàn áp dân chủ khi diễn ra dư luận thường hướng vào một quan chức cộng sản để kết tội . Ví dụ như.

Chuyện Việt Nam đánh không lại Trung Quốc do không cân bằng lực lượng phải rút lui là chuyện ai cũng hiểu. Nhưng chuyện rút lui như vậy để lại tiếng.

Вам также может понравиться..