Reporter's Notebook: Crush Video

GMA News · 37,701 просмотров
Slow and painful death -- this is what some animals would have to go through in the hands, or rather, feet of people involved in making "crush videos". They record killing these animals and sell the videos online, catering to those who have "crush fetish". What are the authorities doing to prevent such animal cruelty?

Filipino Version
Dahan-dahang pinahihirapan hanggang sa unti-unting mamatay. Ganito ang hirap na dinaranas ng ilang hayop sa kamay ng ilang sangkot sa paggawa ng tinatawag na crush video. Sa kalakarang ito, nirerecord ang pagpatay sa mga hayop para ibenta ang video online sa mga taong may ganitong kakaibang hilig. Paano nakalulusot sa mga otoridad ang kalakarang ito?

Вам также может понравиться..